סדרה

סדרה א' 17/18
זמין במחירים הבאים
חדש - יחיד ‪₪‬ 577.00 ‪₪‬ 709.00
חדש - זוגי ‪₪‬ 541.00 ‪₪‬ 682.00
מחדש - יחיד ‪₪‬ 456.00 ‪₪‬ 623.00
מחדש -זוגי ‪₪‬ 429.00 ‪₪‬ 594.00
פנסיונר ‪₪‬ 505.00 ‪₪‬ 553.00
נוער ‪₪‬ 399.00 ‪₪‬ 399.00
עמיתים ‪₪‬ 300.00 ‪₪‬ 300.00
ועדים ‪₪‬ 623.00 ‪₪‬ 623.00
מנוי חינם ‪₪‬ 0.00 ‪₪‬ 0.00
משפחות שכולות ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
סטודנט ‪₪‬ 200.00 ‪₪‬ 200.00
מכירה מיוחדת ‪₪‬ 399.00 ‪₪‬ 399.00