סדרה

סדרה ג' 18/19
זמין במחירים הבאים
חדש - יחיד ‪₪‬ 504.00 ‪₪‬ 623.00
חדש - זוגי ‪₪‬ 476.00 ‪₪‬ 595.00
מחדש - יחיד ‪₪‬ 399.00 ‪₪‬ 546.00
מחדש -זוגי ‪₪‬ 378.00 ‪₪‬ 490.00
פנסיונר ‪₪‬ 441.00 ‪₪‬ 483.00
נוער ‪₪‬ 399.00 ‪₪‬ 399.00
עמיתים ‪₪‬ 300.00 ‪₪‬ 300.00
ועדים ‪₪‬ 504.00 ‪₪‬ 623.00
משפחות שכולות ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
סטודנט ‪₪‬ 200.00 ‪₪‬ 200.00
עובדי עיריית עפולה ‪₪‬ 476.00 ‪₪‬ 504.00
עובדי עיריית עפולה זוגי ‪₪‬ 462.00 ‪₪‬ 476.00